Stichting Koeveringse molen

Welkom in 'het groene hart' van Meierijstad!

Onze sponsors

Met veel dank aan onze allereerste sponsors!
Wilt u ook participeren en sponsor worden van ons herbouwproject?
Neem dan contact op met ons secretariaat:
0848-345678.
vdboom.jpg
en de heer
Remery uit Best

Project no. 1 van

ANBI-erkend

anbi-logo1.gif

Opheffing Stichting

Na ampel overleg heeft het bestuur van de stichting Koeveringse Molen tot zijn grote spijt moeten besluiten tot liquidatie van de stichting. Gedurende ruim 10  jaren zijn plannen gemaakt tot herbouw van de in 1944 door oorlogshandelingen vernielde molen. Met diverse partijen is overleg gevoerd over de herbouw echter zonder het gewenste resultaat.

 

 Aan ambitie en inzet van vrijwilligers heeft het niet gelegen, integendeel: veel tijd en energie is geïnvesteerd in het maken van plannen, bestuurlijk en ambtelijk overleg, het werven van fondsen en subsidies. Steeds bleek dat de financiering en exploitatie van een herbouwde molen de grote struikelblokken waren.

 

Een poging om in plaats van traditionele herbouw een futuristische molen met een exploitabel bezoekerscentrum te bouwen strandde door het gebrek aan belangstelling van de zijde van het bedrijfsleven.

 

 

In het kader van het Intergemeentelijk Masterplan Vlagheide werd in 2008 een rapport opgesteld met het doel te komen tot herbouw van de Koeveringse Molen. Dit rapport werd aangeboden aan de Stuurgoep Vlagheide. In deze stuurgroep waren de provincie en de drie gemeenten Schijndel , Veghel en Sint-Oedenrode vertegenwoordigd. Het toen bestaande enthousiasme over de voorgenomen herbouw leidde tot de oprichting in 2009 van de stichting Koeveringse Molen. Deze stichting heeft in de loop van de laatste (bijna) 10 jaren enorm veel werk verzet, om er een aantal te noemen: het laten maken van een businessplan, overleggen met diverse partijen, sponsor- en donateurswerving, het opstellen van nieuwsbrieven, het houden van presentaties en voorlichtingsbijeenkomsten……

Duidelijk werd dat zowel de financiering en de exploitatie het bestuur voor onoverkomelijke problemen plaatste. In beginsel waren er subsidiemogelijkheden mits aangetoond kon worden dat de exploitatie van de molen met het bezoekerscentrum geheel zelfstandig zou kunnen geschieden.

 

Om uit de impasse te geraken is nog een poging ondernomen om af te zien van de traditionele herbouw door een futuristische molen te construeren met een bezoekerscentrum het als thema voedsel en duurzaamheid. Daarvoor was steun van de zijde van het bedrijfsleven nodig. Overleggen daarover hebben helaas niet tot het gewenste resultaat geleid.

 

Het geheel overziende komt het bestuur van de Koeveringse Molen tot de slotsom dat noch traditionele herbouw noch moderne bouw haalbaar is, met name in financiële zin.

Daarom kan redelijkerwijs dit bestuur niet anders besluiten dan over te gaan tot liquidatie van de stichting.

 

Het bestuur is de vrijwilligers, donateurs, sponsors, adviseurs en allen die direct of indirect hebben bijgedragen aan het verwezenlijken van de doelstellingen van de stichting zeer erkentelijk. Het bestuur zal een goed doel kiezen voor het geld dat vrijkomt.

 

                                                              

Verdere inlichtingen zijn te verkrijgen bij de voorzitter van de Stichting Koeveringse Molen, Ruud van de Laar, tel. 0652313222.

Vriendencontactdag 2017 in Keldonk

 

KELDONK - Op 25 november 2017 organiseerde het bestuur van Stichting Koeveringse molen de jaarlijkse Vriendencontactdag. Deze keer waren de Vrienden van de Koeveringse molen te gast bij de Keldonkse molen - Korenmolen De Hoop in Keldonk (Meierijstad).

 

 

Het bestuur van de Koeveringse molen bedankt alle Vrienden voor hun interesse en aanwezigheid én boven dat de vrijwilligers van de Keldonkse molen voor hun gastvrijheid, presentatie en de rondleiding door de molen die straalt van vakmanschap, precisiewerk en passie.

 

 

De Keldonkse molen zal half april 2018 officieel in werking worden gesteld, maar de restauratie is nu al in een ver gevorderd stadium. Een mooi succes dat als voorbeeld dient voor veel molenbouwprojecten, zoals ook dat van Stichting Koeveringse molen zal zijn.

 

Bedankt allemaal! Foto's van deze dag staan op onze Facebookpagina.

 

 

In de krant van 1912

 

KOEVERING - Op 28 februari 2017 ontvingen wij via e-mail twee mooie krantenartikelen uit 1912 van de heer Peter van de Laar. Deze artikelen illustreren de betekenis in die tijd van de Koeveringse molen die door de brand werd vernield. Hieronder de afbeeldingen van deze twee artikelen:

 

Maasbode 7 juli 1912

bron: Maasbode, 7 juli 1912

 

Nieuwsbrief van het Noorden 9 juli 1912

bron: Nieuwsblad van het Noorden, 9 juli 1912

 

Vriendencontactdag 2016

 

SCHIJNDEL - Op zaterdag 5 november 2016 organiseerde het bestuur van Stichting Koeveringse molen hun jaarlijkse Vriendencontactdag. Deze dag is bedoeld om de 'Vrienden van de Koeveringse molen' op de hoogte te brengen van de recente ontwikkelingen rondom de herbouwplannen.

 

 

Deze keer werd de middag gehouden bij de Schijndelse brouwerij Sint-Servattumus. Na de ontvangst met een kopje koffie of thee en iets lekkers werd het gezelschap getrakteerd op een presentatie en rondleiding door de brouwerij. Brouwer Toon van der Heijden met zijn vrijwilliger John wisten dit op een heel ludieke manier te brengen. Aansluitend werd door het bestuur een presentatie gegeven, waarin onder andere een terugblik op 2016, recente stappen en een vooruitblik op 2017.

 

 

Natuurlijk kon iedereen genieten van het (h)eerlijk Schijndelse bier tijdens beide presentaties. Ook werden de eerste schetsen van het toekomstige informatiegebouw gepresenteerd die zijn vervaardigd door Van Hooft Architecten uit Eerde.

 

Aan het einde van de middag ontving iedereen een flesje Koeverings molenbier als presentje en bedankje voor hun vriendschap en aanwezigheid. Zowel de brouwerij, het stichtingsbestuur als de aanwezige Vrienden kunnen terugkijken op een gezellige middag.

 

Foto's van deze middag staan op onze facebookpagina.

Donatie van Stichting D'n Einder

 

SINT-OEDENRODE - Op de feestelijke avond van 27 oktober 2016 heeft onze voorzitter Jos Wijn van Stichting Koeveringse molen een mooie cheque ter waarde van maar liefst duizend euro in ontvangst mogen nemen uit handen van voorzitter Jan Verhoeven van Stichting D'n Einder.

 

 

Stichting D'n Einder keert jaarlijks vanuit hun omzet mooie geldbedragen uit aan goede doelen. Dit jaar mocht er tienduizend euro verdeeld worden over acht goede doelen. De feestelijke avond was uitstekend verzorgd met een goed gevuld programma, inclusief een rondleiding voor, door en achter de kringloopwinkel.

 

De Koeveringse molen is D'n Einder uiterst dankbaar voor zo'n mooie donatie en zal het bedrag besteden aan de actuele aanloopkosten voor de realisatie van het informatiecentrum op het molenterrein. Daarnaast werden nu al aan elkaar enkele beloften gedaan, waarmee beide partijen elkaar op weg zullen helpen...

 

Jos Wijn gaf als dank 't Koeverings tegeltje om ergens bij D'n Einder een speciaal plekje te krijgen.

 

Nogmaals enorm bedankt!

Open Dag Vlagheide 2016

 

VLAGHEIDE/KOEVERING - Op 12 juni 2016 organiseert Vereniging Vlagheide de Open Dag 2016 van 12:00 tot 17:00 uur. Verschillende leden van de vereniging zullen zich presenteren op ieder zijn eigen wijze.

 

Ook Stichting Koeveringse molen zal tijdens de Open Dag wat groter uitpakken dan anders. Op hét driegemeentenpunt van de fuserende gemeenten Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel die vanaf 1 januari 2017 de gemeente Meierijstad vormen, zal voor één dag de sfeer van het toekomstige molenterrein zichtbaar worden gemaakt.

 

Als coöperatie-lid van Het Groene Woud zal Stichting Koeveringse molen zich presenteren als hét icoon van Meierijstad en als gastvrije locatie voor jong en oud. Met een ontvangstboog en informatiekar van Het Groene Woud wordt aan voorbijgangers duidelijk gemaakt waar de zuidelijke ‘poort’ van Vlagheide ligt. In informatiekraampjes wordt uitleg gegeven over de plannen, de financiering en huidige status van de herbouw. Met het springkussen laten we symbolisch zien hoeveel plezier de kinderen straks zullen beleven in de toekomstige speeltuin van de Koeveringse molen. Een behendigheidsspel test de zenuwen van de deelnemers en symboliseert het stalen geduld en uithoudingsvermogen van de leden van het stichtingsbestuur. Natuurlijk is er ruimte genoeg om (met een zelf meegebrachte picknick) even lekker te kunnen genieten van het toekomstige molenterrein en de gevarieerde omgeving. Naast de bekende ‘Koeverdingen’ wordt er speltmeel en Boerderij-IJs aangeboden. De opbrengsten komen vanzelfsprekend direct in de spaarpot van de stichting om daarmee de herbouwplannen te realiseren.

 

Kom dus ook naar de Open Dag Vlagheide en help mee om de Koeveringse molen opnieuw te laten draaien! Tijdens de open dag kan men zich inschrijven voor de nieuwsbrief of aanmelden als sponsor, vriend of vrijwilliger. Alle kleine beetjes helpen om samen iets speciaals te maken van hét icoon van Meierijstad.

 

Graag tot ziens op De Coevering/Koeveringsedijk op zondag 12 juni 2016!!!

 

Molen van vroeger!

molen41.png

Op zoek naar...

Een aantal vrijwilligers is op zoek naar unieke foto's en bijzondere verhalen van de Koeveringse molen uit het verleden. Deze stukken worden met zorg verzameld en bewaard in ons archief en uiteindelijk uitgegeven als boekwerk voor de komende generaties.
Interessante verhalen, feiten of foto's van de oude molen zijn van harte welkom!
Neem gerust contact op met ons secretariaat:
0848-345678.
Wij zijn u zeer dankbaar!

Sponsor ons met

Onze bezoekers

125654
VandaagVandaag20
GisterenGisteren70
Deze weekDeze week385
Deze maandDeze maand1890
TotaalTotaal125654

Copyright © 2009-2017 Stichting Koeveringse molen.
Alle rechten voorbehouden.