Stichting Koeveringse molen

Welkom in 'het groene hart' van Meierijstad!

Onze sponsors

Met veel dank aan onze allereerste sponsors!
Wilt u ook participeren en sponsor worden van ons herbouwproject?
Neem dan contact op met ons secretariaat:
0848-345678.
vdboom.jpg
en de heer
Remery uit Best

Project no. 1 van

ANBI-erkend

anbi-logo1.gif

Koeveringse molen in de pers!

 

Herbouwplannen in de pers

 

Inmiddels is er in de pers al veel aandacht besteed aan de herbouwplannen. In artikelen over het plan Vlagheide werd de herbouw regelmatig vermeld, maar ook het Eindhovens Dagblad, Brabants Dagblad, Groot Eindhoven, het ZondagsNieuws, Stadskrant Veghel en Midden Brabant plaatsten grote artikelen over de herbouw van de Koeveringse molen. Verder staan er verschillende artikelen op de websites: www.mooirooi.nl, www.allesvansint-oedenrode.nl, www.allesvanschijndel.nl, www.allesvanveghel.nl, www.tvschijndel.nl, www.tvmeierij.nl en op de website van www.uitinveghel.nl onder VVV, typ bij de zoekrubriek in: 'herbouw Koeveringse molen'.

 

Het laatste persbericht staat bovenaan...

 

 


 

BRABANTS DAGBLAD, editie Meierij, 3 augustus 2013

en EINDHOVENS DAGBLAD, 8 augustus 2013

 

Verslaggever Renso van Nuland schreef het volgende artikel:

 

Gevorderd plan Koeveringse Molen

 

SCHIJNDEL - De stichting Koeveringse Molen maakt vorderingen met het plan om op het zogeheten driegemeentenpunt (Schijndel, Veghel, Sint-Oedenrode) een nieuwe molen te bouwen. "We zijn nu druk bezig om dat te concretiseren. Denk daarbij aan het aanvragen van een bouwvergunning, het herzien van het bestemmingsplan en de financiën voor de bouw", aldus secretaris Mari van Kasteren.

Hij erkent dat het in deze tijd lastig is om subsidies los te weken bij de provincie. "Noord-Brabant richt zich momenteel op het behoud van landschappen. Daar is wel geld voor beschikbaar."

Als het gaat om het type molen, heeft de stichting haar oog inmiddels laten vallen op een middeleeuwse standerdmolen. "Als ie er uiteindelijk komt, is het een uniek exemplaar, de enige in de Benelux. Door voor dit type molen te kiezen willen we de rijke historie van de Koeveringse molen recht aandoen."

 

Door Renso van Nuland

 


 

BRABANTS DAGBLAD

 

Maandag 19 december 2011 verscheen een artikel op Brabantsdagblad.nl met de titel:

 

Herbouw Koeveringse molen stapje dichterbij

 

waarin vermeld stond dat de Gemeente Schijndel  een belangrijk perceel heeft aangekocht van Rijkswaterstaat dat aannemelijk kan worden gebruikt voor de herbouwplannen van de Koeveringse molen.

 


 

GROOT EINDHOVEN

 

Herbouw Molen stap dichterbij

 

kopte Groot Eindhoven op 7 oktober 2009 in een halve pagina groot artikel. Behalve aandacht voor de oprichting werd er ook informatie over de herbouwplannen gegeven. Het artikel is te lezen via het archief van de website www.deweekkrant.nl

uitgave 7 oktober Blz 8.

 

De tekst van het artikel is:

 

Herbouw molen stap dichterbij

 

De herbouw van de Koeveringse molen in Sint-Oedenrode is weer een stap dichterbij gekomen. Onlangs is de oprichtingsakte van de Stichting Koeveringse molen getekend, de initiatiefnemers hebben nu een bestuur van vier mensen om de plannen verder te realiseren. Door de optichting   van de stichting is er een einde gekomen aan het bestaan van het comite herbouw Koeveringse molen dat in de afgelopen twee jaar heel wat heeft bereikt. Het herbouwplan is een van de goedgekeurde plannen binnen het Masterplan Vlagheide. Verder heeft het comite onder meer een rapport uitgebracht met de mogelijkheden van de herbouw. De conclusie van het rapport is dat de herbouw een haalbaar plan is. Ook de stuurgroep Vlagheide oordeelt over de herbouwplanen als  een kansrijk project. De stichting wil een molenontwerpbureau inschakelen om tot een betrouwbare reconstructie te komen. De Koeveringse molen is gesticht in 1299 en was daarmee een van de oudste bekende windmolens in Nederland. De molen stond op het grondgebied van Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel wat betekende dat de molenaar voor de inwoners van de drie gemeenten mocht malen. Het is de bedoeling om het molentype standerdmolen te herbouwen. Het stichtingsbestuur denkt dat de Koeveringse molen samen met de andere drie windmolens in de omgeving een "bijzonder kwartet" kan vormen. Bij de molen moet een informatiecentrum komen waar bezoekers meer te weten kunnen komen over het gebied Vlagheide, de overige molens in de regio en de toeristische mogelijkheden. Er kan informatie gegeven worden over het leven in de middeleeuwen en de operatie Market Garden in september 1944 toen de molen in brand is geschoten. Het stichtingsbestuur denkt dat het infocentrum ook kan dienen als ondersteuningspunt bij de fietsroutes. Het molenterrein kan dienst doen als locatie voor culturele activiteiten. Vlagheide. De gemeenten Sint-Oedenrode, Schijndel, en Veghel werken samen aan een invulling voor het gebied Vlagheide, het gebied waar in het verleden onder meer een vuilstort was en MB complexen van defensie. Medio 2006 is het Masterplan Vlagheide vastgesteld. Cultuurhistorie is een van de fundamenten van het Masterplan. Herbouw van de Koeveringse molen is een van de goedgekeurde plannen. Stichting. Het bestuur van de eind september opgerichte Stichting Koeveringse molen bestaat uit: Frans Schuurbiers (voorzitter), Mari van Kasteren (secretaris) Toon Bekkers (penningmeester) en Jos Wijn (bestuurslid). De stichting kan nog hulp gebruiken van vrijwilligers. Wie interesse heeft kan contact opnemen met secretaris Mari van Kasteren, tel: 0499 - 474854. 

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., Website: --- 

 


 

SCHIJNDELS WEEKBLAD

 

In het Schijndels weekblad verscheen op 1 oktober 2009 een artikel met de titel:

 

Stichting Koeveringse molen

 

Ook in dit artikel werd aandacht besteed aan de oprichting van onze stichting. Het artikel is te lezen op de website van het Schijndel weekblad: www.schijndel.nu onder Archief van 1 oktober 2009.

 


 

MIDDEN BRABANT

 

In de Midden Brabant verscheen op 30 september 2009 een artikel met de titel:

 

Koeveringse molen

 

over de oprichting van de Stichting Koeveringse molen.

 


 

Ook de websites MooiRooi, Allesvan, TVMeierij en TVSchijndel plaatsen ons persbericht over de oprichting van de stichting.

 


 

SCHIJNDELS WEEKBLAD

 

In het Schijndels Weekblad heeft op 6 augustus 2009 een interview gestaan met comitelid Frans Schuurbiers. De titel van het artikel is:

 

Koeveringse molen betekent verrijking van de omgeving

 

Het artikel is te lezen op de website van het Schijndels Weekblad: www.schijndel.nu onder Archief van 6 augustus.

 


 

GROOT EINDHOVEN

 

In Groot Eindhoven van 10 juni 2009 werd een artikel geplaatst met als titel:

 

Plannen molen vorderen

 

Het artikel is te lezen in het digitale archief op de website: www.deweekkrant.nl

 


 

Naar aanleiding van het aanbieden van het rapport verschenen er bovendien artikelen in het Eindhovens dagblad, Het Schijndels Weekblad en De Weekrant de Meierij. Midden Brabant In de Midden Brabant van 11 februari 2009 stond een artikel met de titel: Burgemeester promoot molen. Eindhovens Dagblad In het Eindhovens dagblad van 7 februari 2009 stond een artikel met de titel:

 

Drie burgemeesters bevelen molen aan

 


 

BRABANTS DABLAD

 

In het Brabants dagblad van 4 november 2008 heeft het volgende artikel gestaan. http://www.brabantsdagblad.nl/regios/udenveghel/3986330/Wij-dragen-molens-warm-hart-toe.ece?startshow=null&startSlide=null

 


 

EINDHOVENS DAGBLAD

 

In het Eindhovens Dagblad van 8 december 2007 is een artikel opgenomen over de kansrijke Vlagheide projecten. Hieronder de tekst over de herbouw van de Koeveringse molen.

 

KOEVERINGSE MOLEN SYMBOLISEERT SAMENWERKING DRIE GEMEENTEN

 

Sint-Oedenrode - Symbool van de samenwerking tussen drie gemeenten is de herbouw van de Koeveringse molen. Een driemanscomité onder leiding van iniatiefnemer Mari van Kasteren is bezig het idee handen en voeten te geven. In dat comité zitten ook Rooienaar Jos Wijn en Andru van den Oetelaar uit Schijndel. Eerste stap is de bepaling van de juiste plaats voor de molen. De plek op het "drielandenpunt" is volgens Van Kasteren niet haalbaar. Er staan te veel bomen voor een gunstige wind. Bovendien is er te weinig ruimte voor de standerdmolen om om zijn as te kunnen draaien. Ten noorden van het monument liggen kansen.

 

Door Roelof Kleis

 


 

GROOT EINDHOVEN

 

Onderstaand artikel verscheen in Groot Eindhoven van 28 november 2007

 

HERBOUW MOLEN STAPJE DICHTERBIJ

 

Sint-Oedenrode - De herbouw van de Koeveringse molen is een stapje dichterbij gekomen. De colleges van Sint-Oedenrode, Schijndel en Veghel vinden dat het weer opbouwen van de molen   past binnen de plannen voor Vlagheide. De Plannen voor Vlagheide zijn in ontwikkeling. Medio 2006 was het Masterplan Vlagheide de eerste stap in het proces dat moet resulteren in een aantrekkelijk gebied met ruimte voor natuur, landbouw, landschap en recreatie. De strategische planologische keuzes nodig voor uitvoering van het masterplan zijn vastgelegd in een notitie. Er zijn veel iniatieven ontplooid voor het gebied. Duidelijk is dat de gemeenten geen "lawaaisporten" willen in het gebied. De ingediende iniatieven voor een motorcrossbaan, een outdoor kartbaan en en modelvliegtuigclub zullen waarschijnlijk niet toegestaan worden op Vlagheide. Het initiatief van Mari van Kasteren uit Son en Breugel om de Koeveringse Molen te herbouwen is sympathiek ontvangen. Van Kasteren  pleit al enige tijd voor de herbouw. "De herbouwde Koeveringse Molen kan een blikvanger zijn voor het plan Vlagheide en een sieraad voor de omgeving. Bij de molen kan een klein informatiecenrum gebouwd worden om aan passanten en toeristen info te verstrekken over het Vlagheidegebied en over de toeristische mogelijkheden", aldus Breugelnaar Van Kasteren.

 

Door Martin de Bruijne

 


 

EINDHOVENS DAGBLAD

 

In het Eindhovens Dagblad van 24 november2007 was een artikel opgenomen met als titel:

 

Rust en recreatie rondom Vlagheide 

 

over het bekendmaken door de stuurgroep Vlagheide welke projecten groen licht hadden gekregen om door te mogen gaan. Een gedeelte van de tekst ging over de herbouw van de Koeveringse molen. Zie hieronder deze tekst.

 

Enthousiasme is er ook voor het plan om de Koeveringse Molen te herbouwen op het "driegemeentepunt" van de betrokken gemeenten. Volgens de Veghelse wethouder J. Kerkhof moet het mogelijk zijn daar geld voor bij elkaar te krijgen. Hij zegde in een toelichting aan de pers namens Veghel een ton toe als ook Schijndel en Sint-Oedenrode dat zouden doen. Wethouder Van den Berk nam die handschoen (nog) niet op. De Koeveringse Molen is één van de oudste molens van het land.

 

Door Roelof Kleis

 


 

BRABANTS DAGBLAD

 

In het Brabants Dagblad van woensdag 24 oktober 2007 stond een leuk artikel over de 'Coeveringse molen'.

Hoewel dit artikel niet over de herbouw van de molen gaat willen we u dit artikel toch niet onthouden.

 

COEVERINGSE MOLEN

 

Een van de eerste windmolens van Nederland is in 1299 gebouwd in de buurtschap Coevering (Veghel). De molen hield het ruim zes eeuwen vol. Tijdens felle gevechten tussen geallieerden en Duitsers brandde de molen op 23 september 1944 tot de grond toe af. Een zeldzaam monument  ging verloren. Op de plaats waar deze windmolen heeft gestaan, staat nu een monument bestaande uit twee maalstenen en de gemeentewapens van Sint-Oedenrode, Schijndel en Veghel. Het monument aan de Molenstraat in Coevering is tevens een grenspaal tussen deze drie gemeenten. Nog in de jaren zestig was Eerde verdeeld over deze drie gemeenten. Dat leverde een bijna "Baarlese"  situatie op. De school stond in Sint-Oedenrode, net als de pastorie. De belendende kerk stond in Veghel. Destijds is de molen bewust op deze plek in de buurtschap Coevering gebouwd zodat de molenaar kon profiteren van de "vrije wind" van de drie plaatsen. De Coeveringse molen was een gesloten standerdmolen zoals er in deze omgeving nog meer staan in Uden, Boekel en Nistelrode.

 

Door Paul Spapens

 


 

GROOT EINDHOVEN

 

Onderstaand artikel verscheen in Groot Eindhoven van 3 oktober 2007.

 

KOEVERINGSE MOLEN

 

Sint-Oedenrode - Herbouw van de Koeveringse molen zou prima passen in het plan Vlagheide, zo vindt Mari van Kasteren. Hij is dan ook enthousiast bezig om medestanders te vinden voor zijn plan. Inmiddels is   er een comité Herbouw Koeveringse molen opgericht dat volgende week in gesprek gaat met een vertegenwoordiger van de Stuurgroep Vlagheide en een vertegenwoordiger van de provincie Noord-Brabant. Heemkundekringen van Sint-Oedenrode, Schijndel en Veghel staan achter de plannen, net als de Stichting Roois Cultureel Erfgoed. Eind oktober beslist de Stuurgroep Vlagheide welke plannen opgenomen worden in het plan Vlagheide. "Uiteraard hopen we dat we in staat zijn de Stuurgroep  en de gemeenten ervan te overtuigen dat de herbouw van de Koeveringse molen een belangrijke bijdrage aan het plan Vlagheide kan betekenen", aldus van Kasteren.

 

Door Martin de Bruijne

 


 

MIDDEN BRABANT

 

Onderstaand artikel verscheen in de Midden Brabant van 26 september 2007.

 

PLANNEN HERBOUW KOEVERINGSE MOLEN

 

Naast het molenmonument uit 1982 op het drie gemeentenpunt aan de Koeveringsedijk is volgens Mari van Kasteren uit Breugel voldoende plaats voor de herbouw van de oorspronkelijke standerdmolen uit 1299. Met Jos Wijn en Andru van den Oetelaar uit Schijndel heeft Van Kasteren een comité gevormd. Mari van Kasteren, die 39 jaar in Eerschot heeft gewoond, zegt een Rooienaar te blijven en is er daarom op gebrand om de herbouwplannen uit te voeren. Toen eerder dit jaar plannen werden gevraagd voor de ontwikkeling van Vlagheide heeft hij het herbouwplan ingestuurd. De oorspronkelijke molen was een houten standerdmolen waarvoor in het jaar 1299 molenrechten verkregen werden en die tot september 1944 het landschap op de Koevering sierde. De molen stond op het punt waar de gemeenten Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel aan elkaar grenzen. De molen is in september 1944 in brand geschoten en is daarna niet herbouwd. Nu staan er nog 47 van deze molens in Nederland. "De onze zou dus de 48e moeten worden," hoopt Van Kasteren. Van Kasteren en zijn comité zeggen al gewillig oor gevonden te hebben bij de 3 heemkundige kringen en het Roois Cultureel Erfgoed. De belangrijkste vraag is natuurlijk waar het geld vandaan moet komen. De molen moet helemaal van hout worden en de twee offertes komen uit op bedragen tussen 350.000 en 416.500 euro. In die bedragen zit dan nog niet de aankoop van de grond en het verdere onderhoud. De grond hoopt Van Kasteren te krijgen van het Bureau Beheer Landbouwgronden. Op deze grond naast het bestaande monument zouden allerlei activiteiten in de recreatieve en toeristische sfeer moeten kunnen plaatsvinden. Het comité Herbouw Koeveringse Molen bespreekt op 11 oktober zijn plannen met een vertegenwoordiger van de Stuurgroep Vlagheide en een vertegenwoordiger van   de provcincie Noord-Brabant. "Als dat goed verloopt, gaan we een stichting oprichten en de plannen uitwerken", besluit Van Kasteren. Een openingsdatum voor de molen durft hij nog niet te noemen.

 

Door Jan van der Aa

 


 

GROOT EINDHOVEN

Onderstaand artikel verscheen in Groot Eindhoven van 8 augustus 2007.

 

KEERT DE MOLEN TERUG?

 

Sint-Oedenrode - Komt de Koeveringsemolen terug in Sint-Oedenrode? Er zijn in ieder geval   plannen om de oude molen te herbouwen. De locatie zou zijn de plek waar nu twee molenstenen staan,  exact de plaats waar vroeger de Koeveringsemolen stond. Molens horen bij Nederland. Net als klompen en tulpen zullen ze altijd een belangrijk kenmerk van Nederland zijn en blijven. Ons land telt nog honderden molens, in vroeger tijden waren er nog veel meer. De molens hebben hun functie verloren, voor een molenaar is er geen brood meer te verdienen met het malen. Noord-Brabant telt nog ruim honderd molens, voor het grootste deel in eigendom van gemeenten en stichtingen. Molenaars doen hun werk vrijwillig, met vakmanschap en passie voor het oude ambacht. Sint-Oedenrode heeft geen molen meer. Sinds 1299 stond er een standerdmolen aan de Koeveringsedijk. De Koeveringsemolen stond op het kruispunt van Sint-Oedenrode, Schijndel en Veghel. Nu staan er twee molenstenen onder een afdak. Een monument dat herrinnert aan de Koeveringsemolen, die tijdens WOII in brand werd geschoten. De geallieerden hadden het vermoeden dat de bezetter de molen gebruikte als uitkijkpost en schoten de houten molen daarom in brand. Er bestaan plannen  om de molen te herbouwen. Een oud-inwoner van Sint-Oedenrode heeft in het kader van het inter- gemeentelijk project Vlagheide het idee voor herbouw aangekaart. Sint-Oedenrode, Veghel en Schijndel werken samen aan een passende invulling voor het gebied Vlagheide. Recent is de notitie "Strategische Planologische Keuzes"vastgesteld. Medio 2006 was het Masterplan Vlagheide de   eerste stap in het proces dat moet resulteren in een aantrekkelijk gebied met ruimte voor natuur, landbouw, landschap en recreatie. Een "nieuwe" Koeveringsemolen zou prima kunnen passen in dit gebied. Wat er gaat gebeuren met het idee om de molen weer op te bouwen is nog niet duidelijk. De betreffende gemeenten moeten wat zien in het plan. Er moet grond beschikaar komen en de herbouw van de Koeveringsemolen gaat ook flink wat geld kosten. De aanvraag is wel actueel aangezien 2007 het jaar van de Molens is.

 

Door Martin de Bruijne

 


 

EINDHOVENS DAGBLAD

Onderstaand artikel verscheen in het Eindhovens Dagblad van 29 juni 2007.

 

PLAN VOOR HERBOUW STOKOUDE MOLEN

 

Breugelnaar wil oude Koeveringsemolen herbouwen. Sint-Oedenrode. "Drie voor één, één voor drie." Met die strijdkreet is oud-Rooienaar Mari van Kasteren druk doende om de oude Koeveringse molen herbouwd te krijgen. Aan de Koeveringsedijk, op de hoek met de Molenweg, staat een monument. Twee op elkaar gestapelde molenstenen onder een afdakje. Het monument brengt de oude Koeveringsemolen in herinnering. De molen stond precies op deze plek, het drielandenpunt van Sint-Oedenrode, Schijndel en Veghel. Al sinds 1299. De molen was daarmee één van de oudste windmolens in ons land. Wás, want de molen haalde het einde van WO-II niet. De geallieerden schoten de houten molen in brand, omdat ze dachten dat de Duitsers hem gebruikten als uitkijkpost. Daarmee verdween een belangwekkend stuk molenge- schiedenis. Maar niet voorgoed, als het aan Mari van Kasteren ligt. Hij is vastbesloten om de molen te herbouwen in het kader van het intergemeentelijk project Vlagheide. Twee jaar geleden diende hij dit idee bij de gemeente in. "In de veronderstelling dat zij het dan zouden uitvoeren". Maar dat bleek dus niet de bedoeling. "Pas in januari werd me duidelijk dat ik het zelf moest doen", lacht hij om zijn eigen naîviteit. Herbouw is volgens Van Kasteren een fluitje van een cent. "Het ontwerp van een standerdmolen is sinds de middeleeuwen niet meer veranderd". Er zit geen high-tech in. Hout en wat tandwielen, da's alles. Het is met gemak bijna compleet na te maken". En veel geld hoeft het ook niet te kosten. Voor vierenhalve ton is de molen te herbouwen, denkt Van Kasteren. Maar daarmee ben je er niet. Eerst en vooral moeten de drie gemeenten achter het plan gaan staan, weet Van Kasteren. Al was het maar om een stuk grond beschikbaar te stellen. Eerlijk gezegd kan Van Kasteren zich niet  voorstellen dat die medewerking er niet komt. "Vlagheide is een project van de drie gemeenten. Herbouw van de molen kan hét symbool worden van die samenwerking. Drie voor één en één voor drie dus. En 2007 is het jaar van de Molen". Naast gemeentelijke steun zijn mensen en geld nodig om de molen letterlijk van de grond te krijgen. Van Kasteren is al bezig een werkgroep te vormen. De volgende stap is een gedegen projectplan. De nieuwe molen moet volgens Van Kasteren een soort ontmoetingsplaats worden voor inwoners van de drie gemeenten. "Scholen, verenigingen, de scouting, noem maar op. De molen moet wel gebruikt worden natuurlijk. En niet alleen om één keer in de week te malen.

 

Door Roelof Kleis

 


 

Molen van vroeger!

molen11.png

Op zoek naar...

Een aantal vrijwilligers is op zoek naar unieke foto's en bijzondere verhalen van de Koeveringse molen uit het verleden. Deze stukken worden met zorg verzameld en bewaard in ons archief en uiteindelijk uitgegeven als boekwerk voor de komende generaties.
Interessante verhalen, feiten of foto's van de oude molen zijn van harte welkom!
Neem gerust contact op met ons secretariaat:
0848-345678.
Wij zijn u zeer dankbaar!

Sponsor ons met

Copyright © 2009-2017 Stichting Koeveringse molen.
Alle rechten voorbehouden.